Med­i­tasie

Zululand Observer - Monday - - ZO OPINION -

Wees eens­gesind on­der mekaar. Moe­nie hooghar­tig wees nie, maar skaar julle by die ned­eriges. Moe­nie eiewys wees nie. Romeine 12:16

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.