Med­i­tasie

Zululand Observer - Weekender - - ZO OPIN­ION -

Die Wo­ord het mens geword en on­der ons kom woon. Ons het Sy heer­likheid gesien, die heer­likheid wat Hy as die enig­ste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Jo­hannnes 1:14

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.