Med­i­tasie

Zululand Observer - Weekender - - ZO OPINION -

In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voor­vaders gepraat deur die pro­fete, maar nou, in hi­erdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun.

He­breërs 1: 1-2

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.