5 mi­llo­nes

ABC - Empresa - - Empresa -

La re­cau­da ta­sa tu­rís­ti­ca el Ayun­ta­mien­to que de Lis­boa per­mi­tió des­ti­nar es­ta can­ti­dad de las ar­cas mu­ni­ci­pa­les a la ci­ta eu­ro­vi­si­va

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.