FI­CHA TÉC­NI­CA

ABC (Toledo / Castilla La Mancha) - - MOTOR -

Mo­tor: 2 ci­lin­dros en pa­ra­le­lo in­yec­ción elec­tró­ni­ca Ci­lin­dra­da: 998 cm3 Po­ten­cia: 93 CV a 7.500 rpm Ca­ja de cam­bios: 6 mar­chas ma­nual - au­to­má­ti­ca DCT Al­tu­ra asien­to: 900/920 mm Dis­tan­cia

li­bre al sue­lo: 270 mm Pe­so lle­na: 243 kg/ 253Kg DCT De­pó­si­to: 24,2 li­tros Pre­cio: Des­de 15.350 eu­ros

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.