ES­FÚ­MA­TE

AD (Spain) - - Los Favoritos De Ad -

5

Ju­les Ju­lien ha apli­ca­do so­bre

porcelana de Li­mo­ges la téc­ni­ca del sfu­ma­to desa­rro­lla­da por Leo­nar­do Da Vin­ci. Los pla­tos (71€/ud.) Blan­che de TH Ma­nu­fac­tu­re su­per­po­nen has­ta 15 ca­pas de de­li­ca­dos bar­ni­ces.

Tan­ta su­ti­le­za es ap­ta pa­ra la­va­va­ji­llas. th­ma­nu­fac­tu­re.com

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.