De co­ra­zón BLAN­DO

AD (Spain) - - Favoritos Ad -

Cin­na, la her­ma­na pe­que­ña de Lig­ne

Ro­set, ce­le­bra sus 40 pri­ma­ve­ras re­edi­tan­do la bu­ta­ca Plumy di­se­ña­da por An­nie Hié­ro­ni­mus en 1980.

Mu­lli­da y re­gor­de­ta, nos la quedamos en rosa, pe­ro su fun­da es in­ter­cam­bia­ble. www.cin­na.fr

n

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.