Ver bo­rro­so

AD (Spain) - - Top Ten Ad -

El ar­ma­rio Sculpt Ve­neer (2008) de me­tal y no­gal di­se­ña­do por Maar­ten Baas es­tá rea­li­za­do a ta­ma­ño mo­nu­men­tal a par­tir de un bo­ce­to rá­pi­do y ca­si infantil. El tra­ba­jo del ger­mano-ho­lan­dés des­ta­ca por ser fres­co, lú­di­co y di­fe­ren­te. www.ros­sa­naor­lan­di.com

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.