VI­VA ITA­LIA

AD (Spain) - - Escaparate -

El di­se­ña­dor An­drea Lu­ca­te­llo aca­ba de crear ‘Skor­pio’ pa­ra ‘Cat­te­lan Ita­lia’, una me­sa con ba­se de ace­ro bar­ni­za­do y so­bre de cristal (o de ma­de­ra, a su gus­to). Per­fec­ta pa­ra con­se­guir que reine en el co­me­dor esa atem­po­ra­li­dad tan desea­da.

www.cat­te­la­ni­ta­lia.com

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.