Bue­nas cur­vas

AD (Spain) - - Favoritos Ad - Www.ge­brue­dert­ho­net­vien­na.com

La di­se­ñó Ni­gel Coates pa­ra la mí­ti­ca fir­ma Ge­brü­der Tho­net Vien­na. La silla Lehns­tuhl (1.823€) mez­cla la si­nuo­si­dad de sus pa­tas y su res­pal­do irre­gu­lar de ma­de­ra con el me­jor mim­bre vie­nés.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.