Cap­tu­ra una pan­ta­lla

Android Magazine - - TUTORIALES -

Cuan­do el dis­po­si­ti­vo es­té co­nec­ta­do, haz clic en el bo­tón Full screen. Es­to mos­tra­rá la pan­ta­lla del dis­po­si­ti­vo en la ven­ta­na del na­ve­ga­dor en el or­de­na­dor. Aho­ra aña­de la fuen­te a Wi­re­cast Play pa­ra po­der re­trans­mi­tir el con­te­ni­do de la ven­ta­na del na­ve­ga­dor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.