God­zi­lla

AR - - CINE -

Di­rec­ción: Ga­reth Ed­wards. In­tér­pre­tes: Eli­za­beth Olsen, Aa­ron Tay­lor John­son, Bryan Crans­ton, Ju­liet­te Bi­no­che y Ken Wa­ta­na­be. ¿Sabías que...? Es­te fil­me ce­le­bra el se­sen­ta aniver­sa­rio del cé­le­bre mons­truo ja­po­nés, na­ci­do en el fil­me Go­ji­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.