Ti­ra­lí­neas

AR - - MODA -

El cal­za­do que triun­fa es­te ve­rano es la com­bi­na­ción per­fec­ta en­tre una bai­la­ri­na y la san­da­lia ro­ma­na. Sen­ci­lla y se­duc­to­ra.

tti, Mi­che le Da­nie 515

el Kors, Mi­cha c.p.v.

zu­ra, Aquaz c.p.v.

ró, Mas­ca 245

Za­ra,49

p,36 Tops­ho

t, Ma­ran Isa­bel 380

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.