Hoy en el Tea­tro Arria­ga (Bil­bao) la com­pa­ñía de dan­za Akram Khan pre­sen­ta el es­pec­tácu­lo Kaash.

AR - - CALENDARIO -

“La úni­ca per­so­na que ne­ce­si­tas en tu vi­da es aque­lla que te de­mues­tre que te ne­ce­si­ta en la su­ya”

(Óscar Wil­de, es­cri­tor)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.