Sí a la Bir­kens­tock

La san­da­lia más ca­rac­te­rís­ti­ca del look tu­ris­ta vi­ve otra opor­tu­ni­dad y se fe­mi­ni­za. Las que di­jis­teis que no... ¡cae­réis!

AR - - ( MODA) EN EL AIRE -

Rosa cuar­zo

Ca­de­na

Es­par­to

Ale­xa Chung

Mary Ka­te Ol­sen

Hei­di Klum

de Pe­pe Jeans, 60 €.

de Mar­ti­ne­lli, 99 €.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.