Ham­sik res­ca­ta al Ná­po­les

AS (Aragon) - - Champions League -

El Ná­po­les res­ca­tó un pun­to fun­da­men­tal pa­ra la cla­si­fi­ca­ción gra­cias a un go­la­zo de Ham­sik. An­tes el Be­sik­tas se ade­lan­tó con tan­to de Qua­res­ma de pe­nal­ti en un gru­po que que­da muy igua­la­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.