Hoy, vuel­ta al tra­ba­jo

AS (Aragon) - - Espanyol -

Tras go­zar ayer de una jor­na­da li­bre, el pri­mer equi­po re­gre­sa a los en­tre­na­mien­tos es­ta ma­ña­na, a par­tir de las 10:30 en la Ciu­dad De­por­ti­va, pa­ra pre­pa­rar el par­ti­do an­te el Ath­le­tic de es­te do­min­go.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.