Ma­llor­ca B Llei­da Es­por­tiu

AS (Aragon) - - Segunda B - —A11

La ba­ja de Serrano pue­de pe­sar en el fi­lial ber­me­llón an­te un Llei­da en cre­ci­mien­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.