Net­flix: ‘Club de cuer­vos’

AS (Aragon) - - Medios -

Net­flix ha anun­cia­do que es­tre­na­rá la se­gun­da tem­po­ra­da de Club de Cuer­vos, se­rie am­bien­ta­da en un club de fút­bol, el pró­xi­mo 9 de di­ciem­bre a las 9:01 ho­ras.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.