Sal­va Guar­dia

AS (Aragon) - - Baloncesto -

es el nue­vo di­rec­tor téc­ni­co del Tecny­con­ta Za­ra­go­za. “Vuel­vo al si­tio don­de co­men­zó to­do”, di­jo el ex­pí­vot que coin­ci­dió en su eta­pa co­mo ju­ga­dor con Ca­sa­de­vall.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.