ACUER­DO CON EL MER­CAT CEN­TRAL

AS (Aragon) - - Laliga 1|2|3 -

El Nàstic y la ‘As­so­cia­ció d’Unió d’Em­pre­sa­ris dels Vol­tants del Mer­cat Cen­tral de Ta­rra­go­na’ ce­rra­ron ayer un acuer­do pa­ra co­la­bo­rar con­jun­ta­men­te. Un to­tal de 20 co­mer­cios que per­te­ne­cen a es­ta aso­cia­ción se han ad­he­ri­do pa­ra dar di­fu­sión a los es­ta­ble­ci­mien­tos de los al­re­de­do­res del Mer­ca­do. Tam­bién se fo­men­ta­rá el sen­ti­mien­to gra­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.