Víc­tor ala­ba al Reus

AS (Aragon) - - Laliga 1|2|3 -

El Al­cor­cón se en­fren­ta a un cho­que vi­tal an­te el Reus. “Tie­nen ju­ga­do­res muy rá­pi­dos. Se han aco­pla­do per­fec­ta­men­te a la ca­te­go­ría”, re­su­mió el al­fa­re­ro Víc­tor Pé­rez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.