ROS­BERG SE­RÁ CAM­PEÓN SÍ...

AS (Aragon) - - Más Motor -

Ga­na el GP de Bra­sil.

Que­da se­gun­do y Ha­mil­ton aca­ba cuar­to o peor.

Es ter­ce­ro y Ha­mil­ton que­da sex­to o peor.

Ter­mi­na cuar­to y Ha­mil­ton es oc­ta­vo o peor.

Fi­na­li­za quin­to y Ha­mil­ton es no­veno o peor.

Es sex­to y Ha­mil­ton aca­ba dé­ci­mo o peor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.