Cesc

AS (Aragon) - - Internacional -

dis­pu­tó el pa­sa­do lu­nes un par­ti­do con el equi­po Sub- 23 del Chel­sea fren­te al Sout­ham­pton. A fal­ta de mi­nu­tos con el pri­mer equi­po, el es­pa­ñol dis­pu­tó el par­ti­do com­ple­to jun­to a otros com­pa­ñe­ros.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.