Otro pa­seo del Ba­rça y Mbou­la

AS (Aragon) - - Celtic-Barcelona -

El Ba­rça de Ga­bri, que ya ha­bía ase­gu­ra­do el li­de­ra­to y el pa­se di­rec­to a oc­ta­vos, tam­bién con­quis­tó Glas­gow y arro­lló al Cel­tic gra­cias a Jor­di Mbou­la, que en­ca­rri­ló el par­ti­do. An­tes del des­can­so, el gol de Gui­lle­me­not (0-3) ha­bía sen­ten­cia­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.