Ma­tu­ra­na ha­bló de Ja­mes

AS (Aragon) - - Real Madrid-sporting -

Ma­tu­ra­na, ex­se­lec­cio­na­dor de Co­lom­bia (1987-1994 y 20012003), ha­bló de Ja­mes en El Heraldo: “Fue una com­pra in­ne­ce­sa­ria. Sa­cri­fi­can un ju­ga­dor que po­dría ser tan im­por­tan­te co­mo Cris­tiano y Ba­le”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.