Pé­sa­me por Mo­li­nos

AS (Aragon) - - Real Zaragoza-reus -

El club trans­mi­tió ayer sus con­do­len­cias por el fa­lle­ci­mien­to de An­to­nio Mo­li­nos, ex pre­si­den­te del Co­le­gio de En­tre­na­do­res de Ara­gón y her­mano del ex za­ra­go­cis­ta Fer­nan­do Mo­li­nos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.