Posible ri­val en Ja­pón

AS (Aragon) - - Real Madrid-sporting -

El sur­co­reano Jeon­buk se pro­cla­mó ayer ga­na­dor de la Cham­pions Asiá­ti­ca so­bre el Al Ain. Se en­fren­ta­rá al Amé­ri­ca de Mé­xi­co en cuar­tos de fi­nal del Mun­dial de Clu­bes. Quien ga­ne, ju­ga­rá con­tra el Ma­drid (15 de di­ciem­bre).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.