Bar­to­meu

AS (Aragon) - - Barça-real Madrid -

acu­dió ayer en Lyon a la tercera reunión anual de la ECA. El pre­si­den­te del Barça forma par­te de su Co­mi­té Eje­cu­ti­vo des­de 2014.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.