ACA­BA DE ES­TRE­NAR LA PELICULA ‘TOC-TOC’

AS (Galicia) - - La Entrevista -

Ale­xan­dra Ji­mé­nez (Za­ra­go­za, 1980), bai­la­ri­na. A los 15 años de­bu­tó co­mo ac­triz en se­ries de te­le­vi­sión, sal­tan­do a la fa­ma con ‘Los Se­rrano’. A par­tir de en­ton­ces en­ca­de­na te­le­vi­sión y ci­ne con pa­pe­les pro­ta­go­nis­tas. Aca­ba de es­tre­nar la pe­lí­cu­la ‘Toc-Toc’.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.