El Ma­drid ju­ga­rá de azul

AS (Las Palmas) - - VALENCIA-REAL MADRID -

El equi­po de Ra­fa Be­ní­tez aban­do­na­rá hoy su in­du­men­ta­ria ha­bi­tual, al coin­ci­dir con el co­lor blan­co de la ca­mi­se­ta del Va­len­cia. Hoy ju­ga­rán de azul.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.