LI­GA EN­DE­SA

AS (Las Palmas) - - BALONCESTO -

El Es­tu pre­sen­tó a Ni­co­lás La­pro­vit­to­la “Es di­fí­cil igua­lar a Ja­sen”, ma­ni­fes­tó La­pro­vit­to­la du­ran­te su pre­sen­ta­ción co­mo nue­vo ju­ga­dor del Movistar Es­tu­dian­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.