“El fran­cés in­yec­ta de nue­vo la ma­gia”

AS (Las Palmas) - - REAL MADRID -

“Ba­le des­per­tó en el me­jor mo­men­to. Pa­re­ce que la lle­ga­da de Zi­da­ne le ha in­yec­ta­do nue­va­men­te esa ma­gia que mos­tró du­ran­te su pri­me­ra cam­pa­ña con los blan­cos. El ga­lés tu­vo un par­ti­do de en­sue­ño y Ben­ze­ma fir­mó dos go­les”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.