Olim­pis­mo. Ro­ma 2024

AS (Las Palmas) - - MÁS DEPORTE -

Lu­ca di Mon­te­ze­mo­lo, pre­si­den­te de Ro­ma 2024, pre­sen­tó de­ta­lles de la can­di­da­tu­ra olím­pi­ca y des­ta­có el Pa­la­cio del De­por­te de San­tia­go Ca­la­tra­va.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.