Llo­se­ten­se Atlé­ti­co Le­van­te

AS (Las Palmas) - - SEGUNDA B -

La vi­si­ta al Mes­ta­lla trun­có la ex­ce­len­te ra­cha del Llo­se­ten­se, pe­ro aho­ra los de Ni­co Ló­pez quie­ren re­cu­pe­rar el rum­bo an­te el otro fi­lial va­len­ciano.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.