CRIS­TIANO. 27 GO­LES EN 26 PAR­TI­DOS

AS (Las Palmas) - - REAL MADRID -

Fir­ma 1,03 go­les por par­ti­do. El me­jor de la BBC y la MSN en es­ta Cham­pions (11 tan­tos), en Li­ga tie­ne la plus­mar­ca de go­les del tri­den­te blan­co en un par­ti­do de es­te cur­so: su re­pó­quer al Es­pan­yol (0-6) en la jornada 2.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.