Men­di­li­bar, an­te el der­bi

AS (Las Palmas) - - PRIMERA-LIGA BBVA -

Men­di­li­bar afron­ta ma­ña­na el der­bi de Bil­bao en po­si­ción eu­ro­pea. Po­dría vol­ver Es­ca­lan­te. “Es es­pe­cial por­que nun­ca he pun­tua­do en San Ma­més como vi­si­tan­te, más que por ha­ber en­tre­na­do allí”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.