“Un Real Ma­drid in­con­te­ni­ble”

AS (Las Palmas) - - Real Madrid -

“La cuar­ta Su­per­co­pa de Europa le re­ga­la al Rey Mi­das Zi­da­ne su sex­to tí­tu­lo co­mo téc­ni­co blan­co. El me­dio del cam­po del Ma­drid, que ya do­mi­nó a la Ju­ven­tus ha­ce dos me­ses en la fi­nal de la Cham­pions, vol­vió a ser de­ter­mi­nan­te. El Uni­ted de Mou­rin­ho reac­cio­nó de­ma­sia­do tar­de”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.