Des­pués

AS (Las Palmas) - - Barcelona -

del des­can­so de ayer, el Barça vuel­ve es­ta ma­ña­na (9:30) a los en­tre­na­mien­tos pa­ra em­pe­zar a pre­pa­rar el par­ti­do de ida de la Su­per­co­pa de Es­pa­ña an­te el Ma­drid.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.