Ma­riano

OTRO GOL

AS (Las Palmas) - - La 12+1 -

El ex­ju­ga­dor del Ma­drid vol­vió a ser de­ci­si­vo pa­ra el Lyon al mar­car un gol en el triun­fo so­bre el Ren­nes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.