■ MTB. Clàu­dia Ga­li­cia

AS (Las Palmas) - - Más Deporte -

La es­pa­ño­la Clàu­dia Ga­li­cia se pro­cla­mó sub­cam­peo­na de Eu­ro­pa en la mo­da­li­dad de XCM en la prue­ba dispu­tada en Svit (Es­lo­va­quia).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.