El Au­di­to­ri 1899

As - - Leganés-barcelona -

aco­gió la jor­na­da Ca­rre­ra Dual: For­ma­ción aca­dé­mi­ca y de­por­ti­va del de­por­tis­ta, con re­pre­sen­ta­ción del Ba­rça, Mi­lán, Ath­le­tic, Es­tu­dian­tes y el CAR.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.