Oblak di­jo ‘no’ al Chel­sea

As - - Real Madrid-atlético -

El guar­da­me­ta ro­ji­blan­co re­cha­zó mar­char­se al Chel­sea des­pués de que el club in­glés pre­pa­ra­se 100 mi­llo­nes de eu­ros pa­ra de­po­si­tar su cláu­su­la de res­ci­sión, se­gún in­for­ma The Ti­mes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.