9,9E

Autofacil - - TOMA NOTA - Un co­fre de te­cho mar­ca Me­na­bo con 320 li­tros de ca­pa­ci­dad cues­ta 129,90€ -re­ba­ja­do de 149€- en Mis He­rra­mien­tas -http://bit.ly/2j5TV3L-. Pue­de trans­por­tar un pe­so de has­ta 55 kg e in­clu­ye una ce­rra­du­ra de se­gu­ri­dad con lla­ve.

AHORRAS LA AL­TER­NA­TI­VA…

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.