JU­LES BIAN­CHI

AUTOhebdo SPORT - - POLE POSITION -

El pro­ba­dor del equi­po Fe­rra­ri ha de­mos­tra­do

que es­tá pre­pa­ra­do pa­ra sus­ti­tuir a Fe­li­pe Mas­sa, al rea­li­zar los me­jo­res tiem­pos en los tests de jó­ve­nes pi­lo­tos que se han rea­li­za­do en Magny-Cours.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.