SEA­GRAM'S EX­TRA DRY GIN

Beef! - - En(h)ebrado -

Aprox. 14 Eu­ros * 40 % Vol. * 70 cl Dón­de EE UU No­ta de ca­ta In­ten­so aro­ma her­bal, ma­ti­za­do por no­tas cí­tri­cas. Sa­bor sua­ve con no­tas flo­ra­les Des­ti­la­ción Do­ble In­gre­dien­tes Car­da­mo­mo, ca­ne­la, ci­lan­tro, an­gé­li­ca, al­men­dra, ca­cao, al­ca­ra­vea, li­ma, li­món, cas­sia, ba­yas y nuez mos­ca­da

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.