UN MI­LLÓN CON LIQUI MOLY

Car and Driver (Spain) - - PLANETA MOTOR -

Es la can­ti­dad de ki­ló­me­tros que el bel­ga Marc Ghys ha re­co­rri­do ya con su Mer­ce­des Cla­se E 270 CDI del 2000. Ase­gu­ra que ha si­do gra­cias al uso ex­clu­si­vo de lu­bri­can­tes y adi­ti­vos de la fir­ma Liqui Moly.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.