Com­bi­na­ción per­fec­ta

Casa Diez - - DIEZ -

Acom­pa­ña tu pan con un buen acei­te. Si no sa­bes cuál ele­gir, op­ta por el Box de Ca­ta, de La Chi­na­ta, 17,20 €, con cua­tro va­rie­da­des de AO­VE. ¡Los que­rrás to­dos!

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.