IN­NO­VA DES­TRU­YE

Cinco Días - Executive Excellence - - Portada -

Mano a mano:

Ricardo Haus­mann

Mo­de­lo de ne­go­cio:

Ge­ne­ra­li

Al­ta Di­rec­ción:

Car­men Mur Opi­nión de ex­per­tos: Jo­nas Rid­ders­trå­le, Alf Rehn, Ale­xan­der Betts, An­na Mar­tí, Jo­sé Ramón Díez,

Dr. Álvarez Gutiérrez, Dr. Del­ga­do Ro­me­ro…

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.