La ma­te­ria­li­za­ción del Va­lor Com­par­ti­do

Cinco Días - Executive Excellence - - Portada - por Mi­chael Por­ter

Al­ta di­rec­ción:

Xa­vier Coll

Mo­de­lo de ne­go­cio:

Ja­guar-Land Ro­ver

Mano a mano:

Pe­ter Lin­dert

Opi­nión de ex­per­tos:

Mau­ro Por­ci­ni, Javier Fer­nán­dez Agua­do, Ma­rio Alon­so Puig, Adolfo Rodero...

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.